PTFE Teflon 
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 75mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 75mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 70mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 70mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 65mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 65mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 60mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 60mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 50mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 50mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 40mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 40mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 35mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 35mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 30mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 30mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 25mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 25mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 20mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 20mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 16mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 16mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 15mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Rod , Size : 15mm dia x 2000mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 50mm x 1000mm x 1000mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 50mm x 1000mm x 1000mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 50mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 50mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 40mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 40mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 30mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 30mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 25mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 25mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 20mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 20mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 15mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 15mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 12mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 12mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 10mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 10mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 6mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 6mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 5mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 5mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 4mm x 1220mm x 1220mm
PTFE Teflon Virgin Sheet , Size : 4mm x 1220mm x 1220mm
Switch To Desktop Version